הגשת דוחות כספיים שנתיים עבור עוסק מורשה

דוחות שנתיים : רואה חשבון מחויב ע”פ חוק לערוך את ביקורתו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. מטרת הביקורת הינה לאפשר לרואה החשבון לחוות את דעתו על הדוחות הכספיים של לקוחו שהם משקפים באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, מכל הבחינות המהותיות, את מצב העסקים, תוצאות הפעולות השינויים בהון העצמי ובתזרימי המזומנים.

הגשת דוחות לרשויות המס הינה חובה המוטלת על כלל העוסקים: עוסקים מורשים, עוסקים פטורים וחברות – אחת לשנה.

הגשת הדוח השנתי למס הכנסה כאשר החברה עורכת את ספריה בצורה מסודרת ועקיבה ומתקיימת תקשורת שוטפת בין החברה ורואה החשבון יכולה להביא למצב של רגיעה בתום השנה, מה גם שההתנהלות העסקית נעשית בצורה מושכלת ומדודה יותר .

להזמנת ביקורת מקצועית והגשת דוחות בהתאם לתקן בישראל התקשרו ונשמח לסייע: 050-8004-340

ניתן להפקיד בידי רואה החשבון את ניהול הספרים במהלך השנה,בכך נחסך ניהול החשבונות, מה גם שהנתונים נמצאים כל הזמן אצל רואה החשבון.סוג כזה של פעילות מתאים יותר לסוג מסוים של עצמאים, עוסקים מורשים ופטורים ואינו מתאים לכל חברה ובהחלט אינו מתאים לחברות בינוניות וגדולות.

סקירת מצב העסק בדוח השנתי המוגש על ידי רואה חשבון מקצועי

בכל מקרה באיזו אפשרות שלא בוחרים על רואה החשבון המבקר לערוך בתום השנה ביקורת ולחוות את דעתו באשר לדוחות הכספיים של החברה,האם הם משקפים מכל הבחינות המהותיות את מצבו של המבוקר לתום שנת הכספים .

הדוחות הכספיים כמו גם הדוחות האישיים מוגשים על פי השיטה החשבונאית שבה מנוהלים ספרי החשבונות של החברה/העוסק  בסיס מזומן, או בסיס צבירה ,בעיקרון חברות שמנהלות מלאי עסקי אינם רשאיות על פי הוראות ניהול ספרים בשימוש בשיטת המזומן, שיטת המזומן מתאימה יותר עבור עצמאים או עוסקים מורשים שאינם מנהלים מלאי עסקי לצורך מסחר .

››קרא עוד על ייצוג בדיון על השומה במס הכנסה :

›› עמוד ראשי

יש מי שדואג לכם!

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: