דוחות שנתיים לעצמאיים

לאחר קבלת ההחלטה על פתיחת העסק יש לפתוח את התיקים בכל רשויות המס: מס הכנסה ומס ערך מוסף. במידה שהפכנו להיות רק עצמאים ואין לנו כלל הכנסה כשכירים הרי שגם בביטוח לאומי מומלץ מאוד גם למי שבהתחלה לא מגיע להכנסה גבוהה בחודשים הראשונים של פעילות העסק לפתוח תיק בביטוח לאומי מכמה טעמים:

כדי לשמור על רצף. כדי לא לצבור חובות. כדי שבמידה ונפגענו בעבודה ואין לנו פוליסה ביטוח המכסה תאונות בכלל ותאונות בעבודה בפרט יהי לנו כיסוי שהרי שכל מה  שבמקרה כזה מגן עלינו הוא רק ביטוח לאומי. קיימת חובה לתשלום ביטוח לאומי גם כאשר אין כלל הכנסות.

לקבלת עזרה והכוונה מקצועית בנושא פתיחת עסק עצמאי והגשת דוחות התקשרו: 050-8004-340 ונשמח לעזור.

ניהול ספרים: עצמאי שאינו מנהל מלאי עסקי ועומד תחת ההגדרות בהוראות ניהול ספרים מחזור , ומספר מועסקים מנהל את רישומיו החשבונאיים באופן חד צידי. תקבולים ותשלומים או הכנסות והוצאות בלבד. עצמאי שאינו עומד בהגדרות על פי הוראות ניהול ספרים ינהל את רישומיו בשיטה הדו-צידית, רישומים כפולים הכוללים גם חייבים זכאים, רכוש קבוע, בנקים וכיו'ב. יש להגיש דוחות חודשיים שוטפים לרשויות המס. ניתן להיעזר בשירותי כרואה-חשבון.

דוחות שנתיים: הדוחות יוגשו לכל המאוחר עד ל 30 אפריל בתום כל שנה,  על פי סעיף 132 א' לפקודת מס הכנסה . כאשר הדוחות מבוססים על הנהלת חשבונות כפולה ניתן על פי סעיף 132 ב' 1 להגיש את הדוחות עד ל- 31 במאי בתום כל שנה .בדרך כלל ועל פי מדיניות מס הכנסה המתואמת עם לשכת רואי-חשבון קיימים ארכות אוטומטיות לכל משרד רואה-חשבון.

מידע על מועדי ההגשה של דוחות שנתיים לעצמאים:

כאשר הדין-וחשבון  המוגש הוא של עצמאי המנהל רישומים חשבונאיים חד צידיים (תקבולים ותשלומים) הדוחות יכללו את כל המידע באשר לפעילות של העסק בשנת הדו"ח ,מקורות ההכנסה, וסוגי ההוצאות השונים .כולל פירוט של הנכסים שנרכשו לעסק המשמשים בייצור הכנסה.

כאשר הדין-וחשבון המוגש הוא של עצמאי המנהל רישומים חשבונאיים דו-צידיים (רישומים כפולים ) הדוחות יכללו בנוסף למידע על ההכנסות וההוצאות גם את דו"ח המאזן , הכולל את כול הנכסים וההתחייבויות ליום פרסום הדו"ח, ברוב המקרים תום שנת הכספים. קיימים דוחות נוספים שנדרשים בדרך כלל על פי גודל העסק.

אי הגשת דוחות לרשויות המס היא עבירה פלילית הגוררת בחובה קנסות ואף כתבי אישום , כמו כן מותירה את הזכות לקבוע את השומה על פי מיטב שפיטתו  של פקיד השומה ,בידי פקיד השומה ומקטינה את יכולת ההתגוננות של הנישום.

 ›› קרא עוד על הדיון בדין וחשבון המוגש לפקיד השומה.

יש מי שדואג לכם!

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: