שירותים נוספים

שירותים נוספים במסגרת מכלול השירותים :

הצהרת הון: הצהרת הון היא דיווח של תושב ישראל ,לרשות המיסים על הנכסים וההתחיבויות אשר בבעלותו לתאריך מסוים .את הצהרת ההון יש להגיש רק על פי דרישה של רשות המיסים,בדרך כלל חייבים להגישה מי שחייבים בהגשת דוח שנתי למס- הכנסה, עצמאיים,בעלי חברות,או שכירים שעוברים את רף ההכנסה הקבועה.