הערכת שווי חברה

ישנם מקרים בהם נדרשת הערכת שווי לעסק,או לחברה,או לעסקה,על ידי רואה החשבון.הערכת השווי נעשית בדרך כלל לצורך רכישת מניות (כניסה של משקיע),לצורך השקעה בעסק חדש, או לצורך חלוקה נוספת של מניות (הנפקת מניות ),לצורך מיזוג חברות, או פיצול חברות, מכירת חלק מפעילותה של חברה,לצורך ערעור על שומות מס, הערכת שווי מקובלת גם בהליך גירושין של זוג כאשר לאחד מבני הזוג קיימת החזקה במניות של חברה כאשר האחזקה במניות מהווה רכוש משותף של הזוג .

התקשרו אלי ואשמח לסייע: 052-6693496

תהליך הערכת שווי חברה

בדרך כלל בתהליך של הערכת שווי חברה מקובל מהלך של הגשת כל החומר לרואה החשבון שלכם,מאזנים,דוחות מרשם החברות על בעלי המניות והשעבודים שנטל העסק המיועד להשקעה,כל החומר מועבר לסקירה של רואה החשבון  שלכם.

בשלב הבא של הערכת שווי מקובל מהלך של שאלונים או שיחות בין רואה החשבון שלכם, ובין רואה החשבון של העסק המיועד להשקעה,במטרה להגיעה למסקנה באשר לנאותות המצגים הכלולים של העסק המיועד להשקעה , (בדיקת נאותות ).

אז מגיע שלב החישובים הערכת שווי יכולה להיעשות על ידי מספר שיטות מקובלות, שיטת המכפיל,שיטת שווי הנכסים, שיטת היוון תזרימי מזומן עתידי כאשר השיטה המקובלת ביותר היא

D.C.F) DISCOUNTED CASH FLOW).על פי שיטה זו מהוונים את זרמי המזומנים העתידים,במטרה להגיע לשווי הכלכלי של העסק המיועד להשקעה .(מניחים הנחות של גידול סביר תחת הבסיס של הגידול והתפתחות העסק בעתיד,על סמך נתונתי התפתחות בעבר ).התוצאה המתקבלת מהחישוב היא שווי העסק/העסקה במונחים כלכליים.

הערכת שווי חברה עם משרד רואי חשבון ניצן לזרוב

זקוקים לשירותי הערכת שווי מכל סוג ? פנו עוד היום לרואה חשבון ניצן לזרוב המתמחה בתהליך הערכת שווי ושירותי ראיית חשבון נוספים.

›› עמוד ראשי

    השאירו פרטים
    ונחזור אליכם בהקדם: