בדיקת נאותות לחברות – שקידה נאותה

בדיקת נאותות, הידועה גם בשם הליך שקידה נאותה (DUE-DILIGENCE) הינה בדיקה אשר נועדה לאפשר למשקיע להבין את החשיפות והסיכונים העסקיים, החשבונאיים והמשפטיים הקיימים בחברה או בעסק אותו הוא מבקש לרכוש. הבדיקה מספקת מידע גם על  מצבה הפיננסי של החברה וזאת באמצעות איסוף מידע על החברה ניתוח מקצועי של המידע הנ"ל, ולבסוף הסקת מסקנות, על מנת לזהות את מוקדי הסיכון הפוטנציאליים. הייתרון הנוסף של בדיקת נאותות מאפשר למשקיע לתכנן את מבנה העסקה האופטימאלי מבחינתו, לבחון נכוחה את מקורות המימון  לעסקה דיבידנדים חזויים ,וכך להעריך נכון את כדאיות העסקה .

בדיקת נאותות לפני השקעה – רואה חשבון ניצן לזרוב 052-6693496

בדיקת נאותות ובחינת דוחות לפני השקעה בחברה

בדיקת נאותות הינה עריכת דוחות כספיים המבוצעת על ידי רואה החשבון על פי דרישת הלקוח. תוצאות הבדיקה  אמורות לסייע לרוכש הפוטנציאלי לקבל החלטה מושכלת לגבי רכישתו של הגוף הנבדק. בדיקת נאותות תתבצע על סמך נתוניה הכספיים של אותה חברה או עסק. בתום בדיקת הנאותות, יחליט המזמין (שהינו הרוכש הפוטנציאלי) אם כדאי או לא כדאי לרכוש את הגוף הנבדק.

במהלך בדיקת שקידה נאותה (DUE-DILIGENCE) מקיים רואה החשבון אשר מופקד על הבדיקה – סקירה נרחבת של הדוחות הכספיים של אותה החברה,  ומנסה לדלות נתונים שאינם מוצגים באופן נאות במצגים שפירסמה החברה הנבדקת. כמו כן מקיים רואה החשבון שעורך את הבחינה, שיחות ובירורים עם רואה החשבון ועם המבקר של החברה המועמדת להשקעה, ויקבל מהם נתונים. עליו לערוך בירורים ושיחות עם הגורמים הרלוונטיים ולהצליב מידע ממקורות שונים . לפי כל המידע, רואה החשבון ינסה להגיע למסקנה הנכונה ביותר באשר לנאותות המצגים הכלולים של הגוף הנרכש.

מטרתה של בדיקת נאותות היא להגיע למסקנה באשר לנאותות המצגים הכלולים (דוחות כספיים ) של העסק הנבדק.

תוצאות בדיקת נאותות והשפעתן

תוצאת בדיקת נאותות באה לידי ביטוי באיתור ובזיהוי של ממצאים משמעותיים שיש להם פוטנציאל להשפעה מהותית על ערך החברה בעיני מזמין העבודה. רואה החשבון יכול לאתר התחייבויות לא רשומות של החברה כגון התחייבות לפנסיה, התחיבות בתשלומי שכר, הבטחת אופציות לעובדים ועוד. כמו כן, יאתר הבודק נכסים בלתי מוחשיים שאינם כלולים במאזן החברה ה"רגיל", או יבחין בפעולות חוץ מאזניות, כגון תשלומים בגין ערבויות, או התחייבויות לאחריות ולטיב השירות.

בדיקת נאותות לכל הסעיפים הללו עשויה להיות השפעה קריטית ומכרעת על החלטת הרוכש או המשקיע האם להשקיע או לא להשקיע באותה החברה. בנוסף לשאלת הקנייה, לגילויים של אי נאותות, יכולה להיות השפעה גם על פעילות החברה בעתיד, ללא קשר למכירה.

בדיקת נאותות לחברות ועסקים על ידי משרד רואי חשבון ניצן לזרוב התקשרו 052-6693496

›› לעמוד ראשי משרד רואי חשבון 

    השאירו פרטים
    ונחזור אליכם בהקדם: