צורת ההתאגדות העיסקית העדיפה

לאחר שהגענו למסקנה כי ברצוננו להקים עסק, יהיה עלינו להחליט על צורת ההתאגדות העסקית. שלוש צורת ההתאגדות המקובלות בעולם העסקי הן: עסק עצמאי של יחיד, שותפויות וחברות. אולם חשוב שלדעת כי קיימות גם צורות התאגדות נוספות כגון חברה משפחתית,עמותה, חברה לתועלת הציבור (ח.ל.צ) .

לבחירה בין צורות ההתאגדות השונות משמעויות מבחינות סביבתיות, כלכליות, והשלכות מיסוי – אשר לעיתים מתנגשות זו בזו. לכל אחד מתאימה צורת התאגדות אחרת, בגדול צורת ההתאגדות מושפעת ממספר גורמים ,הגורם האישי,גורמים סביבתיים אקסוגניים (חיצוניים ),מטרות העסק, מספר השותפים, מהות העיסוק, מחזור מוערך,גורמי שוק, האם קימות מגבלות רגולטוריות על צורת ההתאגדות וכדו' .

לכל אחת מצורות ההתאגדות שנבחר משמעויות משפטיות והשלכות מיסוי,הרעיון הכללי הוא,להתאים את צורת ההתאגדות לרעיון העסקי ולמיזם שאותו נרצה לפתח,תוך לקיחת כל ההשפעות הנוספות בחשבון .

נשמח לעזור בהכוונה ועזרה בבחירת צורת ההתאגדות הנכונה לכם.

התקשרו: 050-8004-340

להלן צורות ההתאגדות השכיחות :

יחיד : התאגדות כיחיד (עצמאי ) שמחזורו אינו עולה על המחזור הקבוע בתוספות להוראות ניהול פנקסי חשבונות,רשאי לנהל הנהלת חשבונות חד צידית (הכנסות והוצאות ),התאגדות כיחיד שמחזורו עולה על הקבוע בהוראות ניהול ספרים יהיה חייב בניהול פנקסי חשבונות בשיטה הכפולה,בעיקרון הוראות ניהול ספרים ניסמכות על מחזור המכירות, ומספר המועסקים,כדי להיכנס לחובת ניהול פנקסי החשבונות בשיטה הכפולה .
שיעור המס כעוסק עצמאי על פי שיעורי המס השולי של היחיד הנישום ,(מדרגות מס ).

עוסק פטור :על פי חוק מס ערך מוסף ,עוסק פטור הוא עוסק שאינו רשאי לקזז מע"מ תשומות בגין תשומותיו ,וכן אינו משלם מע"מ עיסקאות על עסקאותיו (המחזור העסקי ).על פי הגדרת רשות המיסים קיימת רשימה של עוסקים הרשאים להכלל כעוסקים פטורים , ברשימה לא קימים לדוגמה אנשי פיתוח תוכנה ,יבואן ברוב המקרים אינו יכול להכלל כעוסק פטור מהטעמים הטכניים .

עוסק פטור הוא עוסק שמחזור עיסקאותיו בשנת המס אינו עולה על הקבוע בחוק בשנת 2012 מקסימום המחזור הוא 76,884 ש"ח המחזור מתעדכן כל שנה עם שעור עליית המדד .

מטרת החוק הינה לאפשר הגמשת חלק מהביוקרטיה ,ולאפשר ליותר אנשים לפעול כעצמאיים .

חברה : בחברה יכול שיהיה בעל מניות יחיד,אחד היתרונות הגדולים של הקמת החברה,על ידי יותר מאדם אחד,הוא שלחברה יש תקנון המסדיר את מערכות היחסים בין בעלי המניות לחברה ובינם לבין עצמם, למעשה ההסכם בין בעלי המניות, בו נכללים כל הזכויות והחובות שלהם. כל חברה חייבת ברישום ברשם החברות, ובתשלום אגרה שנתית לרשם החברות .
שיעור המס בחברה ע"פ שיעור מס חברות ,בשנת 2011 24%  ובשנת 2012 25% .

שותפות : היא קשר שבאמצעותו שני צדדים או יותר חולקים סיכונים וסיכויים עסקיים, שותפות יכולה להיות בין שווים, למשל מיזוג של שני משרדי רואי חשבון, או מיזוג של שתי חברות קבלניות.להבדיל מרכישה, שותפות יכולה להתקיים על ידי הסכם בין השותפים באשר לפרויקטים ספציפיים קצרים, או ארוכים, פרוקטים בענף הבניין לדוגמה שמתמשכים על פני תקופות זמן ארוכות .

מבחינת החוק אין חובת רישום של שותפות, והיא יכולה להתקיים רק באמצעות הסכם בין הצדדים. במקרה כזה כל השותפים הם שותפים מלאים, אשר חבים במלוא חובות השותפות. ניתן לרשום שותפות ברשם החברות והשותפויות, והשותפות מקבלת מספר סידורי. במקרה כזה קיימת האפשרות לרשום חלק מהשותפים כשותפים מוגבלים, שאינם חבים במלוא חובות השותפות, אלא רק עד סכום השקעתם בשותפות .בכל שותפות מוגבלת חייב להיות לפחות אחד השותפים שותף כללי לא מוגבל,שותף מוגבל חב כלפי השותפות עד גובהה השקעתו ולא ניתן לרדת לנכסיו מעבר לסכום השקעתו בשותפות .

שותפות , גם אם היא רשומה, היא אינה ישות משפטית נפרדת בפני עצמה, (כמו חברה בע"מ) ולמעשה אם יש תביעה כלשהיא כנגדה,ניתן יהיה לתבוע כל אחד מהשותפים .

מבחינת המס,רווחי השותפות מתפצלים לשותפים כל אחד ע"פ חלקו ברווחי השותפות, (על פי ההסכם בין השותפים), כל אחד מהשותפים אחראי לשלם את המס על חלקו ברווחי השותפות.
שינויים במבנה השותפות,כניסת שותף או יציאת שותף,או פירוק השותפות,הינם אירוע מס ומחייבים בדיווח לרשויות .

חברה בע"מ : הינה ישות משפטית נפרדת מבעליה, אותה מנהלים אדם אחד או מספר אנשים. על פי התקנון, חברה לרוב קמה לצורך ביצוע פעילויות עסקיות, החברה היא ישות משפטית הנפרדת מבעלי מניותיה ,עיקר המשמעות העומדת מאחורי רעיון זה הוא שחוב שחייבת החברה הוא חוב של החברה, ולא של בעליה, חובות החברה עשויים לעמוד כנגד נכסיה ורווחיה, אולם בעלי החברה אינם ערבים באופן אישי לחובות אלה (במידה ולא נחתמה ערבות אישית ),לא ניתן לתבוע את בעלי החברה בגין חובות שצברה החברה, או לעקל את נכסיהם, יתרון זה שבעלי החברה בע"מ נהנים ממנו, נקרא "אחריות מוגבלת של בעלי המניות" או "מסך משפטי",תחת עיקרון זה עומד הרעיון שבעלי המניות כל עוד פעלו על פי האדם הסביר הרי שקיימת להם הגנה משפטית ,מסך מישפטי היורד ועומד בינם לבין החברה שבבעלותם.

האחריות המוגבלת מקלה על פתיחת עסק, גם אם זה ישתמש בהון מהלוואות בתחילת חייו.
כיום בעת פתיחת חשבון עסקי לחברה בע"מ הבנקים דואגים לקבל ערבויות אישיות מבעלי המניות כך שהאחריות המוגבלת לפחות כלפי הבנק אינה תקפה .

כאשר חברה נרשמת אצל רשם החברות, בעת הרישום מחלקים את הבעלות עליה בין בעלי המניות השותפים, הבעלות עליה באה לידי ביטוי בחלוקה של מניות.כמות המניות שמחזיק כל שותף מביאה לידי ביטוי את כמות השליטה שיש לו על החברה. בעל המספר הרב ביותר של מניות הוא בעל השליטה העיקרי בחברה.

תדמית שיווקית וקישרי לקוחות : אין ספק כי חברה בע"מ נתפשת מבחינה שיווקית כגוף רציני יותר,בטוח יותר ומבוסס יותר בנוף העסקי,חברה נתפסת כמשהו יותר בטוח שלא יחלוף במהרה,מה גם שקיימות הגנות משפטיות על בעלי המניות כאמור, לחברה בע"מ יש יתרון גדול על פני עוסק מורשה בהתמודדות במכרזים ובהגשת הצעות מחיר.

כמו לכל דבר בחיים קיימים יתרונות וחסרונות, בכל צורת התאגדות שבה נבחר לכן קיימת חשיבות ניכרת בקבלת הייעוץ המקצועי טרם ההחלטה על צורת ההתאגדות, ייעוץ מקצועי מרואה חשבון שווה כסף, ויכול לחסוך כסף בעתיד.

›› עמוד ראשי 

יש מי שדואג לכם!

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: