הוצאות מותרות לעצמאי העובד מהבית

בעל מקצוע חופשי העובד מביתו זכאי על פי פקודת מס הכנסה לתבוע כהוצאה את כל ההוצאות שנגרמו בייצור הכנסתו .

על פי פקודת מס הכנסה  ופסקי הדין שניתנו ,באשר להוצאות מעורבות קרי הוצאות פרטיות והוצאות עסקיות ,על פי סעיף 32 ב' לפקודה ככלל לא יותרו בניכוי

בתי המשפט שמים דגש מיוחד על העירוב בהוצאה ,ואינם מתירים לנכות הוצאה מעורבת אלה אם קיימים מפתחות ברורים לאופן חלוקת ההוצאה וגם אז יותר רק החלק ששייך להוצאה בייצור הכנסה.

לעניין מע"מ ניתן יהיה לתבוע את חלק המע"מ ששיך להוצאה העסקית בלבד .
לכן בתנאי שקיימת הפרדה מלאה וקיים בדירה חדר שמשמש לעבודה ולייצור הכנסה.

לבירור זכאותכם להחזרים עבור הוצאותיכם המותרות בחוק התקשרו: 052-6693496 ונשמח לעזור

ניתן לתבוע חלק יחסי מהוצאות השכירות כהוצאה ,אם הדירה בבעלות ניתן לדרוש גם חלק יחסי מהוצאות המימון על המשכנתא ופחת על הנכס .

הוצאות טלפון נייח : בתנאי וקימים קווים נפרדים לשימוש עצמי ועסקי ,ניתן יהיה לתבוע את כל הוצאות הטלפון שמשמש בעסק .

במידה ולא קימים קווים נפרדים להלן תיקרות ההוצאה לשנת המס 2011 ,וטבלת חישוב .

  • אם סך ההוצאות לא עלה על 22,500 ש"ח לשנה ,יותר בניכוי הסכום הנמוך מבין 80% מההוצאה או   חלק ההוצאות העולה על 2,500 ש"ח כנמוך.
  • במידה וההוצאות עלו על 22,500 ש"ח לשנה ,יותרו בניכוי חלק ההוצאות העולה על 4,500 ש"ח .
סכום הוצאות טלפון בשנהאופן חישוב הסכום שיותר בניכויהסכום שיותר בניכוי
0-250000
2500-11250סכום ההוצאה בפועל פחות 2500 ₪0-9000
11250-22500סכום ההוצאה כפול 80%9001-18000
22501 ומעלהסכום ההוצאה פחות 450018000 ומעלה

השתלמויות ודמי חבר : יותרו כהוצאה ,השתתפות בהשתלמויות לשמירה, עדכון ורענון הידע המקצועי, לרבות הוצאות השהיה בבתי מלון,במידה וההשתלמות הייתה כרוכה בכך.

תשלום דמי חבר לאגודות מקצועיות בתחום העיסוק מוכרים כהוצאה.

ספרות מקצועית : הוצאות לרכישת ספרות מקצועית יותרו בניכוי,ניתן להכיר בכל סכום ההוצאה ששולם בשל רכישת ספרות מקצועית שוטפת,בתנאי שהספרות משמשת לצרכי העסק. הוצאות בגין רכישת ספרות לטווח ארוך יופחתו על פני מספר שנים בשיעור של 15% לשנה.

הוצאות לרכישת מגזינים או עיתונים לא יוכרו כלל בהיותן הוצאה מעורבת. אלא אם ניתן להפריד בין החלק הפרטי לחלק המשמש לייצור הכנסה.

כיבוד קל : על פי עמדת מס הכנסה, עבור כיבוד קל הכולל: שתייה חמה, קרה, עוגיות וכו', יוכרו 80% מהוצאות הכיבוד קל במקום העסק .

עמדת מס הכנסה גורסת כי בגדר "כיבוד" לא תיכללנה ארוחות הניתנות לאורח (אף לא ארוחות עסקיות).
אלו תיחשבנה כהוצאות בשל אירוח ראה סעיף 2 להלן.

מקובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה עולה,כי בהוצאות הכיבוד הכלליות של נישום מסוים, ניתן לכלול
גם את הוצאות הכיבוד לעובדים, כלומר: להתיר כהוצאה 80%, מהן.

2. אירוח במסעדות : לא ניתן לניכוי – פרט לאירוח אורחים מחו"ל .
אירוח אורחים מחו"ל
הוצאות בשל ארוחות מותרות בניכוי, ללא תקרה הן במסעדות והן במקום העסק, אם הן בסכום סביר,
ונוהל לגביהן רישום כנדרש פרטי האורח/ים, מס' ימי האירוח, נסיבות האירוח, הקשר לעסק, סכום
ההוצאות וכו'. הוצאות בשל לינה, נסיעות מחוץ לארץ, נסיעות בארץ ושונות תותרנה אף הן בניכוי, וזאת
בכפוף להצגת קבלות ופירוט.

אירוח : על פי עמדת מס הכנסה, אירוח שאינו במקום העסק (מסעדה, בית קפה וכו') עם גורם עסקי, לא יוכר כהוצאה.

מתנות : מתנה לגורם עסקי או לעובד לרגל אירוע אישי בשווי של עד 200 ₪ בשנה מוכר כהוצאה. בכל מקרה יש לרשום את פרטי מקבל המתנה.

›› עמוד ראשי

    השאירו פרטים
    ונחזור אליכם בהקדם: