רשות המיסים נגד רישום נסיעות ביומן רכב לקביעת שווי השימוש

החלטת מיסוי 4586/12 מיום 30.07.2012 שלא בהסכם ,פורסמה על ידי רשות המיסים בישראל בה סירבה רשות המיסים להיעתר לבקשתה של חברה העוסקת במתן שירותים ברחבי הארץ ולשם כך מעסיקה טכנאי שירות .בקשת הטכנאים היתה לקבוע את שווי השימוש לרכב שהם מחויבים בו על פי מספר הק"מ שנסעו במהלך עבודתם לעומת מספר הק"מ הכללי .

מדובר בקבוצת טכנאים המועסקים בחברה ומספקים עבור החברה שירותים במהלך 24 שעות ביממה .

בכלי הרכב מצוי ציוד וחלפים  ואסורה הנהיגה ברכב לאיש מלבדם .

טענת הטכנאים הייתה כי על פי חישוב מספר הק"מ שעשו במהלך עבודתם אל מול מספר הק"מ הכולל שנסעו בתקופה יוצא שיותר מ- 75% מהק"מ שנסעו הוא לצרכי עבודתם .

אשר על כן ביקשו הטכנאים לקבוע את שווי השימוש באופן פרטני לכל עובד ועובד על פי מספר הק"מ הפרטי שעשה במהלך התקופה  .

בהחלטת המיסוי כאמור נקבע כי יש לדחות את בקשתם ולכן יש לחייב את הטכנאים בשווי רכב על פי תקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב) התשמ"ז 1987 .

בהחלטה הובאר והובהר כי תקנות שווי שימוש ברכב נקבעות מכח סמכותו של שר האוצר לפי סעיף שתיים (2) לפקודת מס הכנסה ,ובתנאי שהרכב הוצמד לעובד .

נשמח לעמוד לרשותכם למתן כל מידע נוסף בנושא .

    השאירו פרטים
    ונחזור אליכם בהקדם: