רשות המיסים נגד רישום הנסיעות ביומן רכב לקביעת שווי שימוש

החלטת מיסוי 4586/12 מיום 30.07.2012 שלא בהסכם ,פורסמה על ידי רשות המיסים בישראל בה סרבה רשות המיסים לבקשתה של חברה העוסקת במתן שירותים ברחבי הארץ ולשם כך מעסיקה טכנאי שירות .בקשת הטכנאים היתה לקבוע את שווי השימוש שהם מחויבים בו על פי מספר הק”מ שנסעו במהלך עבודתפ לעומת מספר הק”מ הכללי .

מדובר בקבוצת טכנאים המועסקים בחברה ומספקים עבור החברה שירותים במהלך 24 שעות ביממה .

בכלי הרכב מצוי ציוד וחלפים  ואסורה הנהיגה ברכב לאיש מלבדם .

טענת הטכנאים הייתה כי על פי חישוב מספר הק”מ שעשו במהלך עבודתם אל מול מספר הק”מ הכולל שנסעו בתקופה יוצא שיותר מ- 75% מהק”מ שנסעו הוא לצרכי עבודתם .

אשר על כן ביקשו הטכנאים לקבוע את שווי השימוש באופן פרטני לכל עובד ועובד על פי מספר הק”מ הפרטי שעשה במהלך התקופה  .

בהחלטת המיסוי כאמור נקבע כי יש לדחות את הבקשה ועל כן יש לחייב את הטכנאים בשווי רכב על פי תקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב) התשמ”ז 1987 .

בהחלטה הובאר כי תקנות שווי השימוש ברכב נקבעו מכח סמכותו של  שר האוצר לפי סעיף 2 (2) לפקודת מס הכנסה ,ובתנאי שהרכב הוצמד לעובד .

העמוד לרשותכם למתן כל מידע נוסף בנושא .

 

 

 

 

Comments are closed.