רואה חשבון לחברות

על פי הוראות ניהול ספרים חלה החובה על חברות מעל למחזור מסוים ומספר מועסקים,לנהל הנהלת חשבונות כפולה.על פי חוק החברות כל חברה חייבת למנות רואה חשבון לחברות. רואה החשבון מבקר את הוצאת הדוחות הכספיים, , וזאת משום שעל כל חברה בישראל מוטלת החורה להגיש דוחות כספיים מידי תקופה. בחברה פרטית יש להגיש את הדגוחות אחת לשנה,ובחברה ציבורית אחת לרבעון.

הגשת דוחות כספיים על ידי רואה חשבון לחברות

רואה חשבון לחברות

שירותי ראיית חשבון לחברות

רואה החשבון של החברה מוודא את תקינות דוחות כספיים. הדוחות מבוקרים על ידי רואה החשבון והוא מחווה את דעתו על כל הדוחות.
חוות הדעת המצורפת לדוחות הכספיים בקשר עם הביקורת שערך רואה החשבון נמסרת בצירוף לדוחות הכספיים המבוקרים לרשויות המס, לרשם החברות (מאזן בלבד) ,חברות ציבוריות מוסרות את הדין וחשבון המלא לרשות לניירות ערך,(הדו"ח מפורסם באתר הבורסה),כמובן שגם לבנקים ולגורמים נוספים במידת הצורך.
על פי חוק החברות על כל חברה מוטלת החובה לקיום אסיפה שנתית לאישור הדוחות הכספיים, ולמינוי רואה חשבון מבקר לשנת הכספים הבאה.כן קיימת חובת תשלום של אגרה שנתית לרשם החברות.

 

רואה חשבון לחברות – משרד רואי חשבון ניצן לזרוב

 

משרד רואי חשבון ניצן לזרוב מתמחה ביעוץ לחברות קטנות בינוניות וגדולות. ליווי החברות כולל ניתוח צרכי אשראי ,הכנת דוחות כספיים, ייצוג במס הכנסה , יעוץ לגבי מיסים ועוד . ליצירת קשר עם המשרד ועם ניצן התקשרו: 052-6693496