ניכוי השקעה במניות הגז והנפט

  1. המדינה מעונינת לעודד השקעות במיזמי גז ונפט (גם בסרטים אגב ) ועל כן מעניקה ניכוי בשנת ההשקעה שמנוכה מהכנסה מעסק ,כולל ממשכורת :

יחידות ההשתתפות של חברות חיפושי הנפט והגז (מודיעין ) בארץ מגלמות הטבת מס בשנת 2012 :
נכון בעיקר לקראת תום שנת המס 2012 ובמיוחד לאחר הצניחה החופשית שלהם .

נכון במיוחד לעצמאיים ושכירים !

משקיעי חברות חיפושי הדלק והגז  בארץ חוו בשנה זו אכזבה, לאחר שבקידוחי "מירה "ו "שרה " לא נימצאו תגליות גז .

ביחידות ההשתתפות של מודיעין נרשמה השנה צניחה חופשית של 70% בקירוב .

השותפות צפויות לסיים את שנת 2012  בהפסד ניכר.

עם זאת כיוון שמדובר בשותפות לחיפושי גז "מודיעין "הרשומה כשותפות ,המשקיעים בשותפות יכולים המשקיעים לצמצם את ההפסד שניגרם להם .

משקיעים בשותפות נפז וגז זכאים לקיזוז חלקם בהפסד השותפות כנגד הכנסתם כולל הכנסה ממשכורת , השותפות מפרסמת דוחות כספיים לתום שנת 2012 וכל משקיע על פי חלקו היחסי בשותפות מקבל את חלקו בהפסדי השותפות .

למרות שהשקעה בשותפות נפט היא השקעה הונית, מעונינת המדינה לעודד את המשקיעים ועל כן מעניקה פקודת מס הכנסה ניכוי מהכנסה מעסק או ממשכורת בשל ההשקעה.
המשקיעים נהנים מקיזוז ההפסד מעסק הניתן לקיזוז כנגד כלל הכנסותיהם בשנת המס ,לרבות הכנסה ממשכורת.

מי שזכאי לקיזוז ההפסד הוא מי שמחזיק את תעודות ההשתתפות (יחידות השתתפות בקרן ) בתום השנה ביום האחרון של השנה ,(כולל גם מי שירכוש יחידות יום קודם לכן ).

על כן ניתן לנצל את מחירי היחידות היום לקראת תום השנה ולהינות מהפסדי השותפות בכך שאת חלק ההפסד מהשותפות ניתן כאמור לקזז השנה .

כאשר נמכור את היחידות בשנה הבאה סכום ההפסד שקוזז בשנת 2012 יופחת מעלות היחידות והרווח שיווצר כתוצאה מכך יחויב בשעורי מס שולי במקום מס רווח הון !

הפסדי הון במידה ויהיו קיימים יוכלו להיות מקוזזים מהרווח הנ"ל ,

    השאירו פרטים
    ונחזור אליכם בהקדם: