בקשה לבנקים להגדלת מסגרת האשראי

בתקופה של אי וודאות כלכלית,ובתקופה של צימצום האשראי הניתן למיגזר העיסקי. בעלי עסקים רבים מוצאים עצמם פונים אל הבנק בבקשת אשראי ומקבלים תשובות שליליות.

בעזרת כמה פעולות פשוטות ניתן להגדיל את הסיכוי לקבלת אשראי

ראשית על כל בעל עסק קטן כגדול יש להכיר את צרכי האשראי של עסקו . במידה והעסק פועל על פי השיטות הניהוליות המוצגות להלן ,קרי מתקיים מעקב הדוק אחר הנתונים החשבונאיים,דו"ח רוווח והפסד ומאזן ,מנוהל דו"ח תזרים מזומנים מעודכן,מתקיימת בקרה נאותה על התקציב המתוכנן,שינויים בתקציב מקבלים תגובה באופן מיידי.בעל העסק או האחראי על כך בתחום הכספים עורכים בדיקות של התזרים החזוי וערים לשינויים המתרחשים.

אם מתקיים ניהול ותיכנון כאמור,הרי שצרכי האשראי העתידיים של העסק ידועים בכל רגע ורגע נתון.וכאשר מתגלות סטיות ניתן להגיב במיידי בבקשות אשראי מנומקת לבנק שבדרך כלל במצב דברים שכזה גם לא יסרב, שכן ידוע כי הבנק נותן למי שיש ויכול להחזיר.בעולם העסקים תמיד ולעולם תהיה קיימת אי וודאות,המטרה של ניהול הדוק כאמור היא להקטין עד כמה שאפשר למינימום את הגורמים בהם אנו שולטים בניהול הסיכונים או ניהול אי הוודאות.

צרכי האשראי הנדרשים מחולקים ל-שניים 

  1. מימון לצורך רכישת רכוש קבוע: ציוד, נדל"ן, רכב.
  2. מימון פעילות שוטפת – מימון לקוחות, גידול מפתיע בהזמנות מלקוחות כיו'ב.

 

חשוב לדעת כי בעל העסק שמגיע לבנק כאשר ראייתו מקצועית והוא מודע לצרכיו, מוערך יותר על ידי הבנקאי,הוא גם בעל הסיכוי הרב בקבלת דרישותיו.

טעות נפוצה מצד בעלי עסקים, היא לבקש מעט מדי אשראי.בעקבות כך כאשר נוצר צורך באשראי נוסף נוצר אצל הבנקאי חשש מחוסר שליטתו של בעל העסק בפעילות. ולכן רצוי לקחת מרווחי בטחון.

קיימים כמה כללי אצבע שתמיד נכונים ובעיקר לבעלי עסקים קטנים ובינוניים, להתנהלות עם הבנק.

  • הפרדה בין חשבונות העסק לחשבונות הפרטיים.
  • במידת הצורך ותוך תשומת לב מיוחדת ורק במצב של שליטה מלאה במערכות  הכספיות ניתן להתקשר עם יותר מבנק אחד שכן במצב שכזה קל לנו יותר לערוך השוואה בין שני הבנקים .
  • תמיד אבל תמיד עדכן את הבנק לגבי הפעילות העסקית,לצורך כך תוכל להגיש לבנק את נתוני הדו"ח על תזרימי המזומן באופן שוטף,פעילות כזו תגרום להסתכלות חיובית מצד הבנק על העסק,ויכולת האמון של הבנקאי תגבר .
  • קבע עם הבנקאי שלושה תאריכים במשך החודש בהם יפרעו התשלומים לספקים  ולעובדים .
  • השתדל במידת האפשר לעבוד עם כרטיסי אשראי .
  • בדוק חיובי העמלות של הבנק לפחות פעם בחודש,הער את תשומת הלב של הבנקאי לחיובי יתר.
  • חובה לנהל עם הבנק משא ומתן על גובהה העמלות וחובה להיות נחושים,כמובן לאחר בדיקות שוק .

שמירת הכללים ויחסים ראויים מול הבנק,תעזור לך להתפתח ולקדם את העסק גם בעיתות פחות נוחות בהם העסק נזקק ליותר מקורות אשראי .

כרואה החשבון שלך,העניק לך סיוע מלא,בכל הקשור בהתנהלות עם הבנק, ניסיוני יאפשר לי לעזור לך בהגשות הבקשות לבנק,אציע דרכים לשיפור ההתנהלות ולגיוון מקורות האשראי.

יש מי שדואג לכם!

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: