בקשת אשראי במסגרת הקרנות לעסקים קטנים ובינוניים

››קישור לראיון שלי לכתבה ב-

›מעריב עסקים 12 ספט' 2012 ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים יקרות מדי.

במסגרת מאמצי המדינה לשיפורה הכלכלה בישראל הקימה הממשלה קרנות עידוד ממשלתיות שמטרתן היא לסייע לעסקים מסוגים שונים בישראל,באמצעות מתן הלוואות  בערבות המדינה.בין הקרנות , ניתן למנות את הקרנות לעידוד עסקים קטנים ובינוניים. קרן קורת. קיימים מספר בנקים כגון הפועלים ,מזרחי טפחות,אוצר החייל ומרכנתיל שקיבלו את אישור המדינה למתן ההלוואות כאמור .

ההלוואות בערבות מדינה מחולקות למספר מסלולים .

 • עד מאה אלף שקל במסלול מהיר , למטרת השקעה הון חוזר או הקמת עסק .
 • מסלול הון חוזר -הלוואות המיועדות לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער זמן בתזרימי המזומנים .
 • מסלול השקעות -הלוואות המיועדות למימון והרחבת עסקים קיימים.
 • מסלול עסקים בהקמה -הלוואות המיועדות למימון הקמת עסקים חדשים.

עסק קטן מוגדר כעסק אשר המחזור השנתי שלו הוא עד 25 מילון שקל בשנה . עסק בינוני מוגדר כעסק אשר המחזור השנתי שלו הוא מ-25-100 מילון שקל .     ההלוואות ניתנות כנגד ערבות מדינה עד 70% ,כנגד ערבות אישית או פיקדון בנקאי בשיעור של עד 25% ,חשיפת הבנק מינורית ועומדת על כ-5% מסכום ההלוואה .   הריבית בהלוואה אינה מפוקחת על ידי משרד האוצר והבנק מחליט על גובהה הריבית .   ההמלצתי היא כי ,לאחר קבל האישור להלוואה מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים ,לנהל עם הבנק התמחרות על גובהה הריבית , מותר וכדאי גם ללווה לפנות לבנק אחר ולקבל הצעה נוספת .

לגיוס אשראי באמצעות קרנות המימון השונות יש מספר יתרונות .

 • פתרון מצויין לבעיות הון חוזר,ולחריגות נמשכות בחשבון הבנק .
 • ההלוואה אינה יושבת על האובליגו של הבנק.
 • ההלוואה לטווח ארוך, וקיימת אפשרות לגרייס חצי שנה עד שנה ,תקופות ההחזר עד חמש שנים .
 • ההלוואה יכולה לשמש גם כגישור במקרה של כשלון תמורה של לקוח .

על מנת שאחת מהקרנות,הממשלתיות יאשרו את קבלת ההלוואה בערבות המדינה,יש להגיש בקשה מנומקת,הבקשה מוגשת לקרן באמצעות סניף הבנק של הלווה, לסניף הבנק המגיש את הבקשה יש משמעות גבוהה בבחינת הבקשה, אם מדובר בסניף עסקי המצוי בקשרי עבודה יעילים עם הקרן ,יהיה סביר להניח שגם שההתיחסות של הקרן בבואה לאשר את הבקשה תהיה בהתאם שהרי לסניף קיימת מיומנות מקצועית .

הבקשה הכוללת גם התייחסות פרטנית לנתונים חשבונאיים קיימים במידה ויש,כולל לנתונים חזויים ,לרבות חוות דעתו של רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים האחרונים טרם הגשת הבקשה,הסקורים או המבוקרים ,ולרבות מידע ואישורים מבנקים .

לא אחת קורה שבקשה המוגשת לקרן או לבנק ,מוחזרת או אף נפסלת. עקב אי מתן הסבר המניח את הדעת באשר למקורות המימון,של הפירמה וליכולתה להחזיר את ההלוואה. או אי מתן הסבר באשר לסיכויי הצמיחה שלא הובהרו באופן ברור המניח את הדעת.

 אשמח לעמוד לרשותכם במתן הבהרות נוספות

›› עמוד ראשי

  השאירו פרטים
  ונחזור אליכם בהקדם: