חישוב צרכי הון חוזר – ניתוח צרכי אשראי

כבעלי עסק גדול או חברה – ידוע לכם וודאי כי כל פעילות עסקית תחת לחץ וחוסר ברירה גובה מחיר יקר של פשרות, פשרות אשר עשויות לפגוע בעתיד ביעילותו ותפוקתו של העסק. לכן אנו מאוד ממליצים לכל עסק או חברה- להגמיש ולגייס אשראי בזמנים רגועים גם כאשר נראה כי באותו פרק זמן אין צורך באשראי הנוסף. אופטימיזציה של מערך האשראי אינה מותרות: צרכנות נבונה ואובליגו גמיש מהווים תנאים הכרחיים לצמיחת של כל עסק, מערך האשראי והאובליגו של העסק או של החברה מהווים פרמטרים חשובים באשר לחוסנם וליכולתם להתמודד עם מצבי שוק משתנים .

להזמנת שירותי ראיית חשבון וניתוח צרכי אשראי צרו קשר ונשמח לסייע : 050-8004-340

ניתוח צרכי אשראי יעילים דרך בחינת היחסים הפיננסים וחישוב הון חוזר

אחד הכלים לניתוח צרכי אשראי יעילים הוא ניתוח יחסים פיננסים. היחסים הפיננסים נחלקים ברובם לשתי קבוצות עיקריות: יחסי נזילות היא קבוצה אחת, ואיתנות פיננסית היא השניה שמנגד. במילים פשוטות יותר: ההפרש בין הנכסים השוטפים להתחייבויות השוטפות. (קימות קבוצות יחסים נוספות שאינם רלוונטיות לניתוח צרכי האשראי).שם נוסף שיגדיר ויתאר זאת הוא חישוב ההון החוזר של החברה.

חישוב צרכי הון חוזר, עבור עסק או חברה

חישוב צרכי אשראיההון החוזר הינו הכסף הדרוש למימון פעילות שוטפת של העסק. האינדיקאטור הראשי לבריאותה הפיננסית של חברה הוא ההון-החוזר. חישוב הון חוזר הוא נתון קריטי בניהול אותם סכומי כסף שחוזרים מהלקוחות ומשמשים לתשלומים לספקים. נוסחת החישוב הקלאסית לחישוב ההון החוזר הנה יתרת המלאי בתוספת הלקוחות ובניכוי יתרת הספקים. ככל שהחברה נסמכת יותר על ההון החוזר שלה הרי שהיא פחות מסוכנת וככל שההון החוזר על פני תקופות קטן ביחס לתקופה מקבילה, הרי שהחברה יותר מסוכנת, שכן החברה נסמכת יותר על מקורות הון זרים (הלוואות מבנקים). ולא על עצמה.

חברות רבות נסמכות על אשראי חיצוני, הלוואות וכדו' למימון הפעילות השוטפת, כך שהרווחיות בכל עסקה נשחקת בשיעור עלות גיוס ההון. אופטימזציות של הון חוזר בעסק יכולה להקטין את עלות גיוס ההון הנוסף תוך הקטנת התלות הפוטנציאלית במקורות המימון החיצוניים מה שעשוי גם להשפיע על הערכת שווי החברה

להזמנת שירותי ראיית חשבון וניתוח צרכי אשראי צרו קשר ונשמח לסייע : 050-8004-340

 

חישוב הון חוזר, ניתוח צרכי אשראי ומיקסום תהליכים

מקסום ההון החוזר של חברה תמיד מתחיל בניתוח של תהליכים עסקיים קריטיים כגון יתרות סעיפים מאזניים, לקוחות, ספקים, חשבונות לקבל,וחשבונות לשלם,מלאי, רכוש קבוע .


לאחר שכל המידע נאסף ניתן להתחיל לנתח את האינדיקאטורים שנתקבלו. חלק מהאינדיקאטורים הם: ימי לקוחות, ימי מלאי, ימי ספקים, הון חוזר ביחס למחזור וכדו'.

ניתוח האינדיקאטורים מביא לגיבוש החלטות באשר לכמות האשראי לו זקוק העסק בפעילותו,ואו לשינוי בהסכמי האשראי עם ספקים ולקוחות.

›› עמוד ראשי

תוכן עניינים

יש מי שדואג לכם!

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: