ניתוח צרכי האשראי

כבעלי עסק קטן או גדול ידוע לכם וודאי כי כל פעילות עסקית תחת לחץ וחוסר ברירה גובה מחיר יקר של פשרות .לכן ,מומלץ להגמיש ולגייס אשראי בזמנים רגועים גם כאשר נראה כי באותו פרק זמן אין צורך באשראי הנוסף.
אופטימיזציות של מערך האשראי אינה מותרות ,צרכנות נבונה ואובליגו גמיש מהווים תנאים הכרחיים לצמיחת של כל עסק , מערך האשראי והאובליגו של העסק מהווים פרמטרים חשובים באשר לחוסנו של העסק ויכולתו להתמודד עם מצבי שוק משתנים .

15501001_l

אחד הכלים לניתוח צרכי אשראי יעלים הוא ניתוח יחסים פיננסים, היחסים הפיננסים נחלקים ברובם לשתי קבוצות עקריות,יחסי נזילות ו-איתנות פיננסית .(קימים קבוצות יחסים נוספות שאינם רלוונטיות לניתוח צרכי האשראי).

הון-חוזר : הכסף הדרוש למימון פעילות שוטפת של העסק האינדיקאטור הראשי לבריאותה הפיננסית של החברה,ההון-החוזר זהו בעצם אותם סכומי כסף שחוזרים מהלקוחות ומשמשים לתשלומים לספקים.ככל שהחברה נסמכת יותר על ההון החוזר שלה הרי שהיא פחות מסוכנת וככל שההון החוזר על פני תקופות קטן ביחס לתקופה מקבילה,הרי שהחברה יותר מסוכנת,שכן החברה נסמכת יותר על מקורות הון זרים (הלוואות מבנקים) .

חברות רבות נסמכות על אשראי חיצוני, הלוואות וכדו’ למימון הפעילות השוטפת,כך שהרווחיות בכל עסקה נשחקת בשיעור עלות גיוס ההון.
אופטימזציות של הון חוזר בעסק יכולה להקטין את עלות גיוס ההון הנוסף תוך הקטנת התלות הפוטנציאלית במקורות המימון החיצוניים .

מקסום הון חוזר מתחיל בניתוח של תהליכים עסקיים קריטיים כגון יתרות סעיפים
מאזניים, לקוחות, ספקים, חשבונות לקבל,וחשבונות לשלם,מלאי, רכוש קבוע .
לאחר שכל המידע נאסף ניתן להתחיל לנתח את האינדיקאטורים שנתקבלו,חלק מהאינדיקאטורים הם ימי לקוחות,ימי מלאי,ימי ספקים,הון חוזר ביחס למחזור וכדו’ .

ניתוח האינדיקאטורים מביא לגיבוש החלטות באשר לכמות האשראי לו זקוק העסק בפעילותו,ואו לשינוי בהסכמי האשראי עם ספקים ולקוחות .

 

›› עמוד ראשי