בקרה תקציבית, עמידה ביעדי תקציב החברה

חלק בלתי נפרד מהתנהלותו התקינה של כל עסק המתמודד בתנאי אי וודאות ובשוק חופשי,הוא קיומו של תקציב.על פי רוב שימוש בתקציב מקובל במוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"ר ),שכן אין למלכ"ר דו"ח רווח והפסד,אלה רק דו"ח על הפעילות לא מפורט,דרך השימוש בדו"ח התקציב והשוואתו לביצוע בפועל,אנו מקבלים רמות פירוט גבוהות יותר של סעיפי ההוצאות וההכנסות.שימוש בתקציב הוא חובה על פי חוק, בגופים המתוקצבים על ידי המדינה כגון רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות .

בשנים האחרונות החלו פירמות עסקיות מסחריות לעשות גם כן שימוש במכשיר זה. התקציב הוא כלי ניהולי שמטרתו, תכנון ההוצאות וההכנסות של הארגון בתקופת זמן נתונה.למעשה בהכנת התקציב מניחים הנחות על סמך נתוני העבר,או על סמך בדיקות של פרמטרים אותם אנו רוצים לאמוד.

 פנו אלינו לשירותי בקרה תקציבית עבור חברות או עסקים. טלפון 050-8004-340

ככל שההיכרות של האדם העורך את התקציב עם החברה יותר מעמיקה, הרי שההנחות שילקחו יהיו יותר קרובות למציאות, והסטיות יהיו פחות משמעותיות.  גם תזרים המזומן החזוי – הנגזר מנתוני התקציב יהיה ברמת אמינות גבוהה יותר.

 

בקרה תקציבית

 

 

ניהול התקציב מתאפשר על ידי קביעת סעיפי התקציב והסכום המוקצה לכל סעיף תקציבי. הסכום המוקצה מורכב גם מכמות וגם ממחיר. באמצעות התקציב יודע הארגון להעריך את סך המשאבים, מקורות ההכנסה שיהיו ואת סוגי ההוצאה המקבילים. באמצעות התקציב מפיק הארגון שתי מטרות עיקריות .

א.  שמירה על מסגרת הוצאות.

ב.   שמירה על תזרים המזומנים.

 

 

 

בקרה תקציבית – פיקוח ובדיקה של יעדי התקציב והעמידה בהם

בקרה תקציבית מהותה פיקוח על ביצוע התקציב ומעקב על השינויים שחלו בו, ייתנו את ההסבר לשינויים שיחולו בעתיד בדו"ח רווח והפסד בשורת הרווח, בדו"ח על תזרימי המזומנים וביתרת חשבון הבנק .  

 התקציב ייתן מענה ותישמר מסגרתו רק כאשר קיימים נהלים ומתקיימת הקפדה הדוקה על ביצועו ,למעשה התקציב משמש ככלי ניהולי, דוח נוסף במסגרת הדוחות הניהוליים הקיימים (כמו תזרים המזומנים לדוגמה), ומאפשר לקבל החלטות מיידיות בזמן אמת כאשר מתגלות חריגות, ניתוח החריגות ,הסטיות כמות ומחיר,מעורר באופן מיידי מחשבה ותגובה שמביאה לשמירה על המסגרת הכוללת החזויה של התקציב,כמו כן כאשר בתוכנית העסקית של עסקים חדשים בדרך כלל קיימת היתיחסות פרטנית לסעיפי התקציב השונים,ניתן לערוך את ההשואה ולימדוד את השינויים אל מול התוכנית העסקית .

זקוקים לסיוע בעמידה ביעדי התקציב? פנו אל רואה חשבון ניצן לזרוב עוד היום לשירותי בקרה תקציבית עבור חברות או עסקים. טלפון 050-8004-340

כאשר קיימת תחזית לשינוי לרעה בהכנסות, יש לבדוק באופן מיידי איזה עלויות עקיפות ניתן יהיה להקטין בהתאם,כך תשמר המסגרת הכוללת של התקציב, כך נמנע בעתיד קטסטרופה ,כך אנו שומרים על חשבון הבנק .

יש מי שדואג לכם!

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: