הנחיות רשות המיסים בעקבות פס"ד מלכיאלי

לאחר שבית המשפט העליון שלל את זכותם של בני זוג הנשואים העובדים יחד בחברה ,או בעסק שבבעלותם ,לחישוב מס נפרד על הכנסותיהם ,מפרסמת רשות המיסים הקלות בחבות המס שנצברה לבני זוג כאלה שהגישו את בקשתם לחישוב מס נפרד לפני שנת 2012 .

נוהל פנימי של רשות המיסים מנחה את פקידי השומה לנקוט גישה מקלה עם בני זוג שדרשו חישוב מס ניפרד טרם ניתן פס"ד מלכיאלי בבית המשפט העליון .

זוגות אלה יהיו פטורים מתשלומי הריבית והקנסות ,ותינתן להם פריסת תשלומים של עד 12 תשלומים .כן יתירו לזוגות כאמור חישוב מס ניפרד לפי שכר מינימום עד תיקרה של 42.000 שקל לשנה רטרואקטיבית משנת 2010 ,אף אם לא ביקשו חישוב מס ניפרד לפי תקרה זו בעבר.

    השאירו פרטים
    ונחזור אליכם בהקדם: