קיזוז הפסדי הון משוק ההון על ידי הבנקים

השנה נוצר שינוי מהותי ונוגע בכל אחד ואחד שמשקיע בשוק ההון,תקנות מ”ה ניכוי מס במקור תוקנו מתחילת שנה זו 01/01/2012 .

בעקבות התיקון ,יקזזו המנכים קרי בנקים וברוקרים הפסדי הון שנוצרו ממכירת ני”ע סחירים כאמור ,ושהיו בניהולם של המנכים ובתנאי שהרווח נוצר באותה שנת המס שבה נוצר ההפסד.
התיקון מאפשר קיזוז הפסדים אחורנית אצל אותו מנכה כאמור .

על מה כל הרעש ?

המצב שהיה קיים טרם התיקון, בו קוזז הפסד כנגד רווח,היה אפשרי אם נוצר באותו חודש בו נוצר ההפסד. או לאחריו באותה שנת מס .דהיינו לא ניתן היה לקזז רווח מהפסד, (אם קודם היה נוצר רווח ועל הרווח הבנק ניכה מס במקור כחוק ,לא ניתן היה לקזז את ההפסד ולהחזיר את ניכוי המס במקור),שכן הרווח נוצר לפני ההפסד .

לא היה ניתן לקזז לאחור והפסדים היו הולכים לאיבוד באותה שנת מס.

על פי הנחיית רשות המיסים על המנכים להחזיר את ניכוי המס במקור במידה ונוכה, במידה שבחודשים שלאחר מכן ועד תום שנת המס נוצר הפסד.

הבשורה היא בעיקר לשכירים שלא חייבים בהגשת הדוח, ומשקיעים בשוק ההון, אלו יקבלו חזרה את סכומי המס שנגבה מהם ביתר וזאת מבלי להשקיע משאבים .

למותר לציין כי לנישומים כאמור סכומי ההפסדים והניכוי במקור היו הולכים לאיבוד כל עוד לא הגישו דו”ח לפ”ש.

כל האמור נכון אצל אותו ברוקר או בנק ,נישום שמנהל חשבונות בכמה מוסדות או שגם אצל ברוקר וגם בבנק ,עדיין חייב לבדוק מה מצבו בתום השנה בכל החשבונות .

    השאירו פרטים
    ונחזור אליכם בהקדם: