מסמכים ונתונים הנדרשים לצורך הגשת הצהרת הון ראשונה

בדרך כלל עם פתיחת תיק עוסק לעוסק עצמאי , או לבעל מניות בחברה שולח פקיד השומה בקשה למתן הצהרה על ההון , בדרך כלל הבקשה היא לתום השנה הקודמת של פתיחת העסק.מטרת ההצהרה היא להשוות את גידול ההון האישי על פני השנים עם מקורות ההון קרי העסק.ההצהרה היא כלי בידי פקיד השומה אשר מהווה דרך נוספת לבדיקת מהימנות הדוחות שמגיש הנישום.

לצורך הגשת הצהרה על הנכסים וההתחיבויות אשר בבעלותך,לפקיד השומה עליך להמציא למשרדי את הנתונים והמסמכים הבאים :

1 .השקעה בעסקים/חברות : פירוט ההשקעות בעסקים וחברות בהם הינך בעל זכויות /אחזקות ליום ההצהרה.

2 .מקרקעין : נתונים בדבר מקרקעין שבבעלותך נכון ליום ההצהרה ,פירוט מלא הכולל כתובת הנכס,עלות רכישה ,עלויות נילוות לרכישה ,תאריך הרכישה ,מומלץ להעביר גם את צילום חוזה הרכישה ,או מסמכי ירושה במידה והנכס מועבר בירושה .

3 .בנקים: אישורי יתרות לכל חשבונות הבנקים שבבעלותך ליום ההצהרה ,לוודא כי האישורים כוללים גם פקדונות ,חסכונות ,ניירות ערך , מט"ח וכדומה .

4 .קופות גמל וקרנות השתלמות : אישורים כאמור ליום הההצהרה .

5 .ביטוח חיים : אישורים על ביטוחי החיים שבבעלותך .

6 .חייבים : חייבים שחייבים לך כסף במישור הפרטי נכון ליום ההצהרה , במידה וכן יש צורך בשם הלווה , סכום החוב ליום הצהרת ההון ,תאריך יצירת החוב או ההלואה שניתנה .

7 .התחייבויות :אישור יתרות על הלוואות והתחיבויות ליום מתן הצהרת ההון , כגון משכנתאות ,במידה והתקבלו הלוואות מגורמים פרטיים יש להמציא מסמכים מאמתים .

8 .כלי רכב :רשימת כלי הרכב שבבעלותך (כולל כלי הרכב הרשומים בנאמנות החברה ) נכון ליום מתן ההצהרה , יש לציין את הפרטים הבאים: סוג הרכב,מספר רישוי שנת ייצור עלות הרכב , ו-צילום רישיון הרכב .

9 .תכולת בית : במידה וקימים נכסי ערך בבית או דברי ערך שנרכשו בסכומים מהותיים יש לקבל נתונים אודותיהם .

10.כספת : האם יש ברשותך כספת ?,במידה וכן יש לקבל פרטים אודות מיקומה (פרטי הבנק )ותכולתה .

    השאירו פרטים
    ונחזור אליכם בהקדם: